Bent u een geoefende speler dan zal in overleg met de muzikale leiding een traject afgesproken worden. Heeft u nog geen ervaring in het bespelen van de instrumenten dan wordt een opleidingstraject gestart waarbij onderscheid wordt gemaakt in het instrument dat u wilt gaan bespelen. Hieronder volgt een opsomming:

Leerling Piper:

Tweemaal per week wordt er geoefend onder leiding van onze instructeurs. Het lesboek ontvangt u van ons. U dient zelf een practice chanter aan te schaffen. Dat kan bij de instructeur. U bent geen lesgeld verschuldigd. Wel wordt van u een behoorlijke inzet gevraagd in de vorm van aanwezig zijn op beide avonden en elke dag thuis te oefenen. Schaf in deze fase geen eigen instrument aan omdat niet elk instrument bruikbaar in de band is. Overleg altijd met de Pipe Major over zo'n aankoop om teleurstellingen te vermijden.
Als de instructeur denkt dat u er klaar voor bent dan zal er een examen worden afgenomen. Is dat voldoende dan ontvangt u een echte Schotse bagpipe in bruikleen en zal er geoefend worden om het instrument onder de knie te krijgen. Daarnaast blijft er geoefend worden op de practice chanter.  Techniek, conditie...het komt allemaal om de hoek kijken. Hoe jonger iemand begint hoe beter het is. Beginnen met de practice chanter op tienjarige leeftijd is vaak ideaal. De basisopleiding van een leerling-piper neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. Tunes moeten worden geleerd en er wordt veel geoefend op de technieken. De bagpipe is een prachtig maar moeilijk instrument. Na een jaar of twee kan de leerling zover zijn dat er een eerste straatoptreden wordt meegedaan. Daar moet eerst in geoefend worden voordat er mee wordt gedaan aan een competitie. De Pipe Major maakt hierin de selectie.

Bij de Drumsectie maken we nog een onderscheid. We hebben side-drums ( of snaredrums) en we hebben de Bass-sectie die bestaat uit de tenordrums en de bassdrum.

Leerling Snaredrummer:

Een leerling snaredrummer gaat met oefeningen beginnen om de sticks onder controle te krijgen en de techniek aan te leren. De leerling ontvangt een drumpad van de band,een paar oefensticks en een oefenboek. Als dat goed gaat worden er tunes ingestudeerd. Er komt van alles bij kijken; techniek, snelheid ( die pas kan worden ontwikkeld als de techniek er is) en samenspel. Als  er ongeveer 5 tunes uit het hoofd gespeeld kunnen worden dan krijgt de leerling de drum. Er gaat nu geoefend worden op het daadwerkelijk snaredrummen. Er wordt een maal per week geoefend.
Als dit goed gaat dan is de leerling zover dat er wordt meegedaan aan een straatoptreden. Daar moet eerst in geoefend worden voordat er mee wordt gedaan aan een competitie. De Leading Drummer is de persoon die hierin een selectie maakt.
De leerling schaft zelf een paar sticks aan in overleg met de Leading Drummer.

Leerling Tenordrummer:

Het verhaal is grotendeels hetzelfde als dat van de snaredrum. Een tenorleerling ontvangt een paar oefenbeaters en een oefenboek. Bij de tenordrums is een extra onderdeel belangrijk en dat is het onderdeel flurishen.  De tenorsectie is eigenlijk het showonderdeel van de Band. Ze maken figuren met armen en beaters ( de sticks zeg maar) en dat moet dan allemaal spatgelijk gaan verlopen. Daar wordt stevig op geoefend maar ook thuis moet er veel geoefend worden om de bewegingen te kunnen dromen welke in de tunes worden ingepast. Tijdens straatoptredens is dit een extra moeilijkheidsgraad; behalve het marcheren en spelen moet er dus geflurished worden. Dat vergt veel inzet.
In overleg met de Leading Drummer worden er door de leerling een paar beaters aangeschaft.

Leerling Bassdrummer:

Een bassdrummer geeft de maat aan voor de gehele Band. Een goed maat- en ritmegevoel is onontbeerlijk. Is dat niet aanwezig kun je een carrière als Basdrummer wel vergeten.
Een  leerling Bassdrummer is vooral bezig om de maat goed te leren slaan en doet dat met oefenmallets, die hij/zij van de Band ontvangt, thuis en op de oefenavonden. Daarnaast leert de Bassdrummer de tunes uit zijn hoofd en in tegenstelling tot andere leerlingen krijgt de Bassdrummer de gelegenheid op de Basdrum te oefenen omdat dit belangrijk is voor de techniek en drumvaardigheid. Als dit allemaal goed gaat en de tunes worden beheerst dan wordt er meegedaan aan een straatoptreden.
In overleg met de Leading Drummer wordt er een paar mallets aanschaft.